Ψαλίδια

Προϊόντα

not_available.png
Π.Τ. Λιανικής6,52 €
Π.Τ. Λιανικής10,48 €
Π.Τ. Λιανικής6,24 €
Π.Τ. Λιανικής10,71 €
Π.Τ. Λιανικής5,80 €
Π.Τ. Λιανικής5,29 €
not_available.png
Π.Τ. Λιανικής10,03 €
not_available.png
Π.Τ. Λιανικής0,88 €
not_available.png
Π.Τ. Λιανικής4,39 €

 


 


 


 

 

Η οικογένεια μας ασχολείται με τα δολώματα τρεις γενιές τώρα από τη δεκαετία του’60. Έχοντας δικά της συνεργεία για τα δολώματα που βγαίνουν στην Ελλάδα και με πάνω από 30 επαγγελματίες δολωματάδες σε όλη την επικράτεια. Περισσότερα